Finał projektu Zanim odlecą bociany…

Projekt „Zanim odlecą bociany” był kontynuacją dotychczasowych działań Biblioteki Miejskiej w Cybince w zakresie edukacji artystycznej lokalnego społeczeństwa w różnym wieku. Inicjatorem i grupą przygotowującą projekt była grupa nieformalna „MALARSKI KRĄG” działająca przy Bibliotece od ponad roku. Członkowie uprawiają sztuki plastyczne amatorsko lub profesjonalnie, są wśród nich: malarze, rzeźbiarze ale i poeci, i muzycy. Większość z nich prezentowała swoje dokonania artystyczne w Bibliotece w Cybince w ramach cyklu „Promujemy miejscowe talenty”.

W projekcie uczestniczyło 30 osób w różnym wieku (grupa dzieci wczesnoszkolnych, gimnazjaliści oraz dorośli). Przyjęty cel projektu poprzez własną twórczość, dyskutowanie o sztuce, nabywanie wiedzy w zakresie historii sztuki oraz umiejętności w zakresie technik malarskich w pełni został osiągnięty. Uczestnicy projektu z niebywałym zaangażowaniem brali udział w zaplanowanych spotkaniach – warsztatach: „historii sztuki w zarysie”, w trakcie zasypywali prowadzącego pytaniami, w szczególności o formę wypowiedzi w malarstwie współczesnym. Zajęcia z technik malarskich ugruntowały i pogłębiły wiedzę u już tworzących artystów, a adepci nabyli podstaw. Sukcesem tego przedsięwzięcia była niesamowita integracja pokoleniowa, która bazowała na relacjach „Mistrz i Uczeń”. Członkowie Malarskiego Kręgu bardzo chętnie dzielili się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie sztuk plastycznych i technik malarskich. Malarskie plenery i spotkania z pracownikiem miejscowego nadleśnictwa przybliżyły uczestnikom projektu piękno rodzimego krajobrazu, które zostało uwiecznione w pracach malarskich. Plenery były dużym i zauważalnym wydarzeniem w naszej społeczności. Fakt pojawienia się malarzy ze sztalugami, szkicownikami wzbudzał duże zainteresowanie. Były pytania, zachwyt, ale również krytyka od obserwujących nas ludzi. „To drzewo nie ma takiego koloru” – zauważali. Artyści wyjaśniali: „Światło powoduje, że drzewo nie ma jednolitej barwy, tylko mieni się kolorami”. MOŻE WŁAŚNIE, a raczej na pewno, NASI ARTYŚCI UCHYLILI DRZWI DO ŚWIATA SZTUKI MIEJSCOWEJ SPOŁECZNOŚCI.

Pokazali, że można z powodzeniem, amatorsko uprawiać malarstwo, w zaciszu domu, lub jak to robi „Malarski Krąg” ku obopólnej radości w grupie. Projekt uwieńczony był wystawą prac plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, na którą przybyli zaproszeni goście i licznie, lokalna społeczność. Po wystawie prace malarskie wzbogacą zbiory specjalne Biblioteki i będą wykorzystywane w prezentacji i promocji regionu nie tylko przez Bibliotekę ale i inne instytucje z terenu Gminy Cybinka.

Projekt finansowano ze środków: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce I Fundację Collegium Polonicum w Słubicach w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

październik 2011