PASOWANIE NA CZYTELNIKA w Bibliotece w Białkowie

16.11.2011r. w bibliotece w Białkowie był pamiętnym dniem dla 23 uczniów – zostali uroczyście pasowani na CZYTELNIKA. Dzieci zapoznały się z zasadami zachowania w bibliotece i wypożyczania książek, oraz poszanowania zbiorów. Recytowały wiersze i odgadywały zagadki o książkach. Pani Bibliotekarka, piórem pasowała każde dziecko, po czym złożyły przyrzeczenie „na wierność książce”. Na pamiątkę owego, ważnego dla nich dnia, otrzymały dyplomy i książeczki. Cała uroczystość przebiegała w bardzo ciepłej i podniosłej atmosferze.

16.11.2011