Ranking Rzeczpospolitej

23 listopada 2011 na łamach dziennika „Rzeczpospolita” został opublikowany Ranking Bibliotek przygotowany przez Redakcję we współpracy z Instytutem Książki. Celem organizatorów tego pomysłu jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Chcą oni, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Żeby to było możliwe potrzebne jest nie tylko finansowe wsparcie samorządów. Przygotowując ranking redakcja „Rzeczpospolitej” rozesłała ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Uzyskano ponad 600 odpowiedzi. Kapituła rankingu opracowała metodę przyznawania punktów. W jej skład weszli: Grzegorz Gauden dyrektor Instytutu Książki, Tomasz Makowski dyrektor Biblioteki Narodowej, Elżbieta Stefańczyk prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Andrzej Tyws przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska i Paweł Jabłoński z „Rzeczpospolitej”. Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Biblioteka w Cybince zajęła zaszczytne 51 miejsce.