III Lubuski Konkurs Współpracy Bibliotek z partnerami lokalnymi

25 września podczas IV Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek ogłoszono wyniki III Lubuskiego Konkursu Działań Bibliotek z partnerami lokalnymi. Nasz projekt realizowany z Fundacją Collegium Polonicum „Małych Miasteczek Portret własny”, którego koordynatorem z ramienia Biblioteki Miejskiej była pani Anna Przepióra, zgłoszony do konkursu zajął I MIEJSCE zdobywając nagrodę rzeczową 3000,00zł.

Jury uznało nadesłane działania za bardzo ciekawe. Oceniano korzyści dla społeczności lokalnej płynące ze współpracy w ramach partnerstw lokalnych, rolę i aktywność biblioteki, innowacyjność przedsięwzięcia oraz formę i jakość prezentacji.

Podkreślono jak istotne są inicjatywy łączące różne pokolenia. Nadesłane prezentacje i ich opisy po raz kolejny potwierdziły, że w bibliotekach tkwi ogromny potencjał, a lokalna społeczność ma wielką siłę we wspólnych działaniach.

Z gratulacjami dla uczestników konkursu pospieszył Wojewoda Lubuski pan Jerzy Ostrouch.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, którą przygotowaliśmy na konkurs:

czerwiec 2013

Gratulacje z okazji zajęcia I miejsca w III Lubuskim Konkursie Współpracy Bibliotek z partnerami lokalnymi.
I miejsce w III Lubuskim Konkursie Współpracy Bibliotek z partnerami lokalnymi - nagroda rzeczowa.