Marcowe DKK

Rok Tuwima w Filii BPMiG w Rąpicach uważam za otwarty. Podjęliśmy pierwsze działania związane z obchodami Roku 2013 jako Roku Juliana Tuwima. W bibliotece została stworzona gazetka informacyjna, mająca na celu zapoznanie z biografią poety oraz przedstawiająca najważniejsze utwory dla dzieci. Na spotkaniu DKK zostały przeprowadzone zajęcie inspirowane „Lokomotywą” J. Tuwima. Zajęcie rozpoczeła zabawa ruchowa do piosenki „Jedzie pociąg”. Następnie został odczytany wiersz „Lokomotywa” z czynnym udziałem dzieci. Dzieci ilustrowały ruchem pracę lokomotywy, wyszukiwały w utworze wyrazy opisujące pracę pociagu, przeliczały wagony w zakresie 10 oraz musiały zapamiętać po kolei, co się mieściło w kolejnych wagonach. Następnie malowały farbami lokomotywę zrobioną z kartonów i znaki jakie stoją przed przejazdem kolejowym. Ostatnią zabawą była zabawa w „Pociąg” – do lokomotywy wsiadały dzieci, których imiona zaczynały się na proponowane głoski (na melodię „Jedzie pociąg”).

„Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka,
niechaj wsiada osoba ta, której imie zaczyna się na głoskę…”

Jedno z dzieci było konduktorem a inne obsługiwało naszą kasę bibletową.

Zajęcia kończyła wspólna zabawa i oczywiście słodki poczęstunek.

Anna Federowicz / marzec 2013