„Między nowymi, a dawnymi czasy”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince wraz z Partnerem niemieckim Urzędem Brieskow-Finkenheerd /Amt Brieskow-Finkenheerd/ realizuje projekt, pt.„Między nowymi, a dawnymi czasy”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i tradycji miejscowości Cybinka dawniej Zibingen dla mieszkańców partnerskich gmin: Cybinka i wchodzących w skład Urzędu Brieskow-Finkenheerd.

Projekt zakłada połączenie bogactwa tradycji ze współczesnymi potrzebami odbiorców i określoną wizją przyszłości. Jest on kontynuacją i rozwinięciem współpracy polsko-niemieckiej byłych i obecnych mieszkańców Gminy Cybinka.

W ramach projektu zaplanowano wydanie publikacji książkowej oraz zorganizowanie koncertu muzyki klasycznej promujących wspólną polsko-niemiecką bogatą historię Gminy Cybinka obejmującą czasy gdy Cybinka-Zibingen była zamieszkana przez Niemców.

Teren obecnej Cybinki to korzenie wielu rodzin niemieckich. Wcześniej zamieszkiwali tu „dawni mieszkańcy” pochodzący z Gminy Partnera, a obecnie ziemie nadodrzańską zamieszkują Polacy. Łączy ich wspólna historia, tradycje i miejsce zamieszkania dawniej i obecnie.

Wydana książka będzie kompendium wiedzy historycznej o gminie, będzie zawierała także informację o Partnerach Projektu stanowiąc tym samym doskonały materiałem promujący wspólne korzenie. Publikacja powstanie w oparciu o materiały zgromadzone w Bibliotece Miejskiej w Cybince oraz otrzymane od obecnych i byłych mieszkańców tych ziem.

Koncert promocyjny, a zarazem podsumowujący odbędzie się 28 grudnia 2013 r. na sali widowiskowej w Cybince, a tematycznie poświęcony będzie dawnym mieszkańcom naszej Gminy. Koncert będzie miał charakter otwarty.

Poprzez organizację koncertu i wydanie publikacji stworzymy warunki do rozwijania i poszerzania relacji partnerskich, a przede wszystkim kontaktów pomiędzy różnymi pokoleniami, pomiędzy dawnymi i współczesnymi mieszkańcami, którzy w wyniku różnych zdarzeń życiowych zmienili swoje miejsca zamieszkania, ale ich rodzinne korzenie związane są z ziemią cybinecką.

Czas trwania projektu to 30.09.2013 – 31.12.2013r.

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.

Między nowymi a starymi czasy 2013 loga