Otrzymaliśmy Dofinansowanie!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zdanie pn. „Rozbudowa i remont Biblioteki w Cybince”w ramach PROGRAMU WIELOTNIEGO KULTURA+ PRIORYTET „BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK+” ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.

Celem tego zadania jest zrealizowanie potrzeby zapewnienia podstawowych warunków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej, poprawy infrastruktury obiektu i pomieszczeń poprzez likwidację barier architektonicznych.

Biblioteka zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Brak windy, brak sanitariatów uniemożliwia korzystanie z usług biblioteki osobom niepełnosprawnym, osobom starszym i matkom z dziećmi. Obiekt w obecnym stanie nie spełnia warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynek użyteczności publicznej oraz kwalifikuje się do wykonania termomodernizacji, wychodząc naprzeciw oszczędnościom w tym zakresie.

Po rozbudowie biblioteka oprócz walorów ogólnego dostępu dla społeczeństwa uzyska dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na dział dla dzieci i młodzieży, co zapewni spełnienie standardów Certyfikatu Biblioteka+.

Harmonogram realizacji zadania obejmuje:

  • Etap I – 2013 przygotowanie zadania do realizacji,
  • Etap II – 2014 likwidacja barier architektonicznych, roboty budowlane przy konstrukcji i geometrii dachu,
  • Etap III – 2015 kontynuacja robót budowlanych, zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu i oddanie obiektu do użytkowania.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.302.475,00 zł, z czego 948.116,00 zł, stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Projekt MGOK Cybinka 2013
Projekt MGOK Cybinka 2013