Pasowanie na Czytelnika

W naszej bibliotece odbyła się uroczystość Pasowania na Czytelnika, dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki i jak zachowywać się w bibliotece. Wysłuchały próśb z jakimi zwróciła się do nich książka. Sprawnie rozwiązywały zagadki i różne zadania związane z książką. Następnie złożyły przyrzeczenie i nastąpiło uroczyste pasowanie. Na pamiątkę mali czytelnicy otrzymali dyplomy i książeczki. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej i podniosłej atmosferze.

Dorota Wieczorek / 12.09.2013