Pierwsze spotkanie Cybińskich i Słubickich artystów

31 stycznia w Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyło się pierwsze otwarte spotkanie w ramach realizacji projektu Małych Miasteczek Portret Własny. W spotkaniu uczestniczyli lokalni artyści ze Słubic i Cybinki, którzy pod okiem malarza z Kłopotu Pana Tadeusza Jaworskiego tworzyli prace o tematyce przyrodniczej.

Warsztaty poprzedzone były krótką wypowiedzią naszego bohatera na temat swoich dróg życiowych i artystycznych. Pan Tadeusz Jaworski urodzony 7 maja 1934 roku na Wołyniu w Zdołbunowie. Do Polski powrócił w 1944 roku, w kłopocie zatrzymał się 6 lat temu. Zachwycony pięknem miejscowej przyrody maluje przede wszystkim pejzaże, martwe natury i portrety. Pan Tadeusz już wielokrotnie prowadził warsztaty między innymi w ramach zajęć z grupą artystyczną działającą przy bibliotece a także w ramach realizacji projektu „Zanim odlecą bociany”.

31.01.2013