Relacja z Lekcji otwartej w Zespole Szkół w Cybince

W ramach realizacji projektu „Małych miasteczek portret własny” odbyła się kolejna lekcja otwarta w Zespole Szkół w Cybince. Uczestnikami zajęć była młodzież gimnazjalna i dzieci ze szkoły podstawowej a osobą prowadzącą i jednocześnie naszym gościem był pan Eugeniusz Niparko, działacz „Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa”.

Pan Eugeniusz „potomek Tych, których los i powojenna zawierucha rzuciła na ziemie odzyskane” zabrał nas w sentymentalną podróż do Prużan, Pińska, Petelewa, Berezy i innych poleskich miejscowości. Opowiadał o życiu, zwyczajach, tradycjach, zabawach dziecięcych i strojach, które zabrał ze sobą na spotkanie. A były to oryginalne, niemal stuletnie kożuchy i stroje odświętne i na co dzień. Ciekawość słuchaczy nie miała końca, dzieci zasypywały naszego gościa pytaniami, na które pan Eugeniusz cierpliwie odpowiadał. Za wspaniałą lekcję historii i życia serdecznie panu Eugeniuszowi dziękujemy.

marzec 2013