XIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE

Dzień Festiwalowy: 25 kwietnia 2013 r. godz. 9:00
Patronat: STAROSTA POWIATU SŁUBICKIEGO
Organizatorzy: Powiat Słubicki
Biblioteka Miejska w Cybince

Celem Festiwalu jest:

  1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń jego animatorów.
  2. Wyzwolenie i upowszechnienie inicjatyw, twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego.
  3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną oraz podnoszenia rangi teatru szkolnego w amatorskim ruchu artystycznym.
  4. Gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.

Zgłoszenia nadsyłamy do 01.04.2013 r. na adres:
Biblioteka Miejska
ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka
lub fax (68) 391 11 75

Organizator zapewnia:

  1. Oświetlenie estradowe.
  2. Nagłośnienie z aparaturą.