Konkurs plastyczny Tradycje Zwyczaje Obrzędy – Ozdoba choinkowa

Konkurs plastyczny Tradycje Zwyczaje Obrzędy - Ozdoba choinkowa - grafika 2014

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince Filia w Rąpicach zaprasza serdecznie do udziału w konkursie na ozdobę choinkową.

Choinka

„To najczęściej dziś spotykana, choć historycznie najmłodsza, ozdoba domów czasie Bożego Narodzenia. Przywędrowała do Polski na przełomie XVII i XIX w. wraz z niemieckimi protestantami. Zwyczaj ustawiania ustrojonego drzewka wigilijnego znano w Niemczech już w XV w. W Polsce choinka przyjęła się początkowo w miastach, „pod strzechy” trafiła dopiero w latach 20. XX w. ale i tak nie była częstym gościem na wsi. Ozdabiano ją – podobnie jak podłażniki – jabłkami, orzechami, piernikami elementami wykonanymi z wydmuszek piórek, słomy i kolorowego papieru.”

1. Organizatorem konkursu jest filia BPMiG w Rąpicach, ul. Młyńska 1 Rąpice 69-108 Cybinka
2.Celem konkursu jest:
– zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki;
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
– popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców Miasta i Gminy Cybinka.
3. Konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.
4. Jedna osoba może zgłosić 3 prace.
5. Ocenie podlegać będą prace spełniające następujące warunki:
– wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej;
– wykonanie ozdoby choinkowej samodzielnie w oparciu o dowolny materiał;
– ozdoba choinkowa powinna mieć zawieszkę umożliwiającą zawieszenie jej na choince.
7. Do pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru:
Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu lub adres e-mail, wiek
8. Prace należy dostarczyć do biblioteki w Rąpicach, Cybince, lub Białkowie do 3 grudnia 2014
9. Prace oceni powołana przez organizatora komisja według następujących kryteriów:
– zgodność z postanowieniami punktu 6 niniejszego regulaminu;
– staranność i estetyka wykonania;
– walory artystyczne.
10. O terminieogłoszenia wyników konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy państwa telefonicznie.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

listopad 2014