Ranking bibliotek dziennika „Rzeczypospolita”

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”.

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziomu czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki. Celem jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Chodzi o to, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Przygotowując ranking, rozesłanych zostało ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców.Ostatecznie w rankingu wzięły udział 802 biblioteki.

Biblioteka w Cybince zajęła 65 miejsce.