Wojewódzki Dzień Bibliotekarza

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza 2014 zdjęcie

W ramach DNIA BIBLIOTEKARZA 2014, które to zaszczycili swoją obecnością znakomici goście, sponsorzy, darczyńcy biblioteki, Burmistrz Miasta i Gminy Cybinka Roman Siemiński za wsparcie działalności biblioteki miejskiej i jej filii, oraz ich wizerunek w skali kraju w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą przyznaje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. W imieniu Ministra Odznakę wręczył wicewojewoda Jan Świrepo. Gratulacje i podziękowania za wsparcie bibliotekom złożył dyrektor WiMBP w Gorzowie Wlkp. Edward Jaworski.

02.06.2014