Jak w Cybince „Lalkę” czytano…

Akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości.

W Cybince czytaliśmy w jednym z pomieszczeń biblioteki, a poprzez głośniki wystawione w oknach, czytane fragmenty unosiły się nad miastem, zachęcając przechodniów do udziału w akcji. Już teraz zapraszamy do czytania, kolejnej, narodowej lektury, w przyszłym roku.

Dziękujemy uczniom Gimnazjum za liczny udział w akcji.

25.09.2015