XVI Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE

Dzień Festiwalowy: 20 maja 2015 r. godz. 9:00
Patronat: STAROSTA POWIATU SŁUBICKIEGO
Organizatorzy: Powiat Słubicki
Biblioteka Miejska w Cybince

Celem Festiwalu jest:

 1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatru szkolnego, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń jego animatorów.
 2. Wyzwolenie i upowszechnienie inicjatyw, twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego.
 3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną oraz podnoszenia rangi teatru szkolnego w amatorskim ruchu artystycznym.
 4. Gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.

Założenia programowo – organizacyjne:

1. W PFTDiM mogą uczestniczyć grupy uprawiające różne formy teatralne

 • Inscenizacja tekstów literackich,
 • Teatry żywego planu,
 • Teatry lalkowe,
 • Kabarety.

2. Do uczestnictwa w Festiwalu mogą być dopuszczone tylko teatry amatorskie.

 • Teatry dziecięce kl. I-VI,
 • Gimnazja.

3. Oprawa artystyczna widowiska nie powinna zawierać zbyt dużych elementów scenograficznych oraz takich, które wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania i wykorzystywania
Wymiary sceny Sali kina 7,5 x 5 m.

4. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 20 osób.

5. Czas trwania prezentowanego spektaklu nie może przekroczyć 30 min.

6. Z każdym zespołem poza instruktorem winien być obecny na festiwalu opiekun – wychowawca odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.

7. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

8. Poczęstunek dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia nadsyłamy do 30.04.2015 r. na adres:
Biblioteka Miejska
ul. Słubicka 28, 69-108 Cybinka
Tel. lub fax (68) 391 11 75
bibliotekacybinka@gmail.com

Organizator zapewnia:

 1. Oświetlenie.
 2. Nagłośnienie z aparaturą, tj. odtwarzacze ze wzmacniaczem, mikrofony szt. 5 w tym bezprzewodowe, itp.

Uczestnicy PRO ARTE poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)