XX Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski

XX MIEJSKO – GMINNY KONKURS RECYTATORSKI / CYBINKA 2015
REGULAMIN

Konkurs jest imprezą otwartą dla Przedszkolaków, Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Uczestnicy występują w 4 kategoriach.
0 – Przedszkole
1 – Uczniowie klas I, II, III
2 – Uczniowie klas IV, V, VI
3 – Gimnazjum

REGULAMIN KONKURSU ZGODNY Z REGULAMINEM LUBUSKIEGO KONKURSY RECYTATORSKIEGO.

I etap KONKURSU
ODBĘDZIE SIĘ W SALI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
25 MARCA 2015 GODZ. 9:00

II etap KONKURSU
ODBĘDZIE SIĘ W SŁUBICKIM MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁUBICACH
23 KWIETNIA 2015 O GODZ. 12:00

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19.03.2015 na adres organizatora:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince
ul. Słubicka 28
bibliotekacybinka@gmail.com
Prosimy dokładnie określić kategorię wiekową!

Wprowadzamy limit uczestników z poszczególnych szkół:
PRZEDSZKOLA do 4 uczestników
SZKOŁY PODSTAWOWE do 20 uczestników
GIMNAZJUM do 10 uczestników

ZAPRASZAMY

Uczestnicy konkursu do formularza zgłoszeniowego muszą załączyć zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Brak zgody eliminuje z udziału w konkursie!