Cybinka „Rowerowe Wakacje 2016”

Cybińskie Stowarzyszenie PRO-EKO realizuje projekt „Rowerowe Wakacje 2016” jako letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat (aktywne formy turystyki). W bieżącym roku jest to zadanie publiczne Gminy Cybinka. Partnerami projektu są: Burmistrz Cybinki, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince oraz nadleśnictwo Cybinka.

Już po raz szósty stwierdzamy olbrzymie zapotrzebowanie na organizację wakacji na rowerze i w kajaku. Z roku na rok przybywa coraz więcej dzieci, które preferują spędzanie wakacji na rowerze, uznając, że wędrówki rowerowe stanowią najbardziej atrakcyjną formę kontaktu z przyrodą. W bieżącym roku na rowerze jeździ około 70 dzieci, 16 wychowawców z uprawnieniami pedagogicznymi oraz codziennie około 12 rodziców jako wolontariuszy. Nad bezpieczeństwem czuwają Funkcjonariusze Posterunku Policji z Cybinki, zabezpieczając dzieciom trasy rowerowe.

Poznawane były szlaki rowerowe i kajakowe położone na terenach leśnych wzdłuż cieków wodnych oraz w obszarach przyrodniczo-cennych w dorzeczach Odry i Pliszki, przystani kajakowych, pomostów, wież widokowych i wiat turystycznych. W Sądowie uprawiały turystykę wodną – spływy kajakowe po rzece Pliszce. Delektowały się regionalnymi ciastami i kompotami z ogrodów wiejskich, przygotowanymi rzez radę Sołecką wsi Sądów. Poznały zabytki kultu świeckiego i sakralnego, cybińskie zakłady pracy i instytucje zapewniające nam bezpieczeństwo życia – Policja, Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna. Doskonaliły wiedzę dotyczącą znaków i przepisów drogowych, poznały zasady poruszania się rowerami po drogach i szlakach rowerowych. Dzieci jeżdżąc rowerami poznają uroki i walory turystyczne miejscowości okolic naszej gminy. Poszerzają swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, ekologii, historii, bogactw naturalnych i turystyki. Spotkanie z historią regionu nawiązujące do zasobów archiwalnych Biblioteki Miejskiej pozwoliło poznać Ziemie Cybineckie, jej okolice z perspektywy czasów przedwojennych. W trakcie zajęć z edukatorem leśnym Nadleśnictwa Cybinka poznały ścieżki edukacyjne, kultury i historię związana z leśnictwem, akweny wodne – stawy, rzeki w których łowiły ryby. Dzięki pracownikom Krzesińskiego Parku Krajobrazowego brały udział w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, poznały florę i faunę, obserwowały z wieży widokowej bocianie gniazda, liczyły młode. Uczestniczyły w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie kobiet Wiejskiej w Grzmiącej, poznając obrzędy, tradycje i lokalne smaki. Kustosz Muzeum Poleskiego w Białkowie przybliżyła historię, kulturę i dzieje ludności Polesia. Korzystały również z kąpieli słonecznych i wodnych nad jeziorem. Doświadczyły nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale również działań emocjonalnych, szanowania i kochania przyrody ojczystej. Nastąpiła integracja pokoleniowa oraz rodzinna. Uwaga szczególna – najbardziej brakuje nam dróg rowerowych na kluczowych szlakach komunikacyjnych, po których poruszamy się w czasie „Rowerowych wakacji”.

lipiec 2016