Czerwony kapturek – DKK Rąpice

Na nasze pierwsze powakacyjne spotkanie wybraliśmy bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały czytanej bajki. Następnie dopasowywały ilustracje do bajki oraz oceniały postępowanie bohaterów. To bajka która nam się zawsze podoba.

Dorota Wieczorek / wrzesień 2016