Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2016 banner

Dnia 6 maja 2016 r. w gmachu gorzowskiej Książnicy odbył się Wojewódzki Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Obok gospodarza – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – współorganizatorami byli Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Zielonej Górze. Licznie zgromadzonych gości: przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, instytucji kultury, mediów i oczywiście bibliotekarzy, reprezentujących biblioteki publiczne, pedagogiczne, szkolne i szkół wyższych, powitali dyrektorzy WiMBP w Gorzowie i Zielonej Górze: Edward Jaworski i Andrzej Buck. Miłe słowa pod adresem lubuskiego środowiska bibliotekarskiego skierowali włodarze województwa i dwóch lubuskich stolic: wojewoda Władysław Dajczak, wicemarszałek Romuald Gawlik, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Zbigniew Syska, lubuski kurator oświaty Ewa Rawa i wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki. Wyrazem uznania dla pracy bibliotekarzy, ich wkładu w rozwój i upowszechnianie kultury, budowania społeczeństwa wiedzy i szerzenia kultury słowa były przyznane im medale, odznaczenia i dyplomy.

Po części oficjalnej aktorzy gorzowskiego Teatru im. J. Osterwy wystąpili z programem artystycznym pt. „Magia obłoków”, na który złożyły się m.in. utwory Czesława Niemena, Piotra Szczepanika, Ewy Demarczyk i Marka Grechuty, przenosząc słuchaczy w złote lata piosenki polskiej. Uroczystość zakończyła się spotkaniem towarzyskim przy kawie i torcie ufundowanym przez wicemarszałka województwa lubuskiego Romualda Gawlika.

06.05.2016