Listopadowe spotkania Młodzieżowego DKK

W listopadzie odbyły się dwa spotkania Młodzieżowego DKK – 7 i 16.11. Pierwsze było kontynuacją rozmów na temat powieści Cassandry Clare, na prośbę klubowiczek, które były poprzednio nieobecne. W odpowiedzi na ogłoszony przez bibliotekę konkurs z cyklu „TRADYCJE – ZWYCZAJE – OBRZĘDY”, uczestniczki zadeklarowały się wziąć w nim udział. Na kolejnym spotkaniu, pełne entuzjazmu i oryginalnych pomysłów pracowały nad projektem ozdoby choinkowej.

Joanna Wieczór / 7 i 16.11.2016