Ranking bibliotek dziennika „Rzeczypospolita”

Ranking bibliotek dziennika „Rzeczypospolita” 2016 banner

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”.

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiowała działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziomu czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki. Celem jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych. Chodzi o to, by biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Przygotowując ranking, rozesłanych zostało ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców.

Ostatecznie w rankingu wzięło udział 809 bibliotek z całej Polski.

Biblioteka w Cybince zajęła 60 miejsce.