Warszawa – stolica Polski zajęcia z kl. I

Dzieci wysłuchały legendy o Warsie i Sawie. Następnie odpowiadały na zadawane pytania oraz oglądały kolorowe ilustracje z wybranymi zabytkami. Po zapoznaniu się z wyglądem herbu Warszawy przystąpiły do prac plastycznych. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie pt. „Zabytki Warszawy”.

Dorota Wieczorek / 20.01.2016