XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE – Relacja

10 maja odbył się XVII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE, nad którym patronat sprawuje Starostwo Powiatowe w Słubicach. Już siedemnasty rok organizatorem przeglądów jest Biblioteka Publiczna w Cybince.

Celem spotkań jest konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń jego animatorów, a także kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną oraz podnoszenie rangi teatru szkolnego w amatorskim ruchu artystycznym.

W tegorocznym festiwalu udział wzięły:

Kabaret „PLAMA” / Zespół Szkół w Cybince / opiekun p. Celina Wołczek

„Przyjaciele i Smyki” / Świetlica wiejska Świecko / opiekun p. Elżbieta, Robert Stranz

Koło Teatralne „SZPILA” / Szkoła Podstawowa w Białkowie / opiekun p. Elwira Pikuła

Teatr „Z KARTONU” / Zespół Szkół w Cybince / opiekun p. Ewa Oleńkiewicz, p. Agnieszka Worona

Jury w osobach:

  • p. Anna Zadłużna – z Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze – przewodnicząca komisji,
  • p. Tomasz Sidorkiewicz – dyrektor Domu Kultury w Rzepinie,
  • p. Grażyna Łyżwińska – dyrektor BPMiG w Cybince, organizator festiwalu z ramienia starosty,

po burzliwej naradzie nominowały do udziału w przeglądzie wojewódzkim trzy grupy teatralne: Kabaret „PLAMA”, Koło Teatralne „SZPILA” oraz Teatr „Z KARTONU”. Wyróżnienie przyznano grupie „Przyjaciele i Smyki” ze Świecka.

GRATULUJEMY. Do zobaczenia za rok.

10.05.2016