Bezpieczeństwo w sieci

W Bibliotece Miejskiej 2 i 9 marca, informatyk Filip Hołówko przeprowadził zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, ochrony danych osobowych i ogólnych zasad korzystania z Internetu. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie kl. 2 Zespołu Szkół w Cybince, z wychowawcą p. Ireną Bumbul oraz kl. 3, z wychowawcą p. Anną Halusiak. Uczniowie, po obejrzeniu krótkiej edukacyjnej historii, dyskutowali o zagrożeniach, jakie płyną z nieprzemyślanego podawania danych osobowych, korzystania z portali społecznościowych, zamieszczania zdjęć i filmów w sieci. Wymieniali się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, a prowadzący wskazywał na różne rozwiązania problemu i sposoby odpowiedniego reagowania. Na koniec, w podsumowaniu zajęć, dzieci wykonywały zadania dotyczące omawianych zagadnień. Każdy uczestnik spotkania otrzymał „zbiór zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”.

02 i 09.03.2017