Grupa PRO – EKO i BPMiG w Cybince realizuje projekt

Grupa PRO – EKO i BPMiG w Cybince realizują w ramach „Działaj lokalnie” projektu pt.: Centrum Informacji Turystycznej. W ramach prac zinwentaryzowano gminę Cybinka pod względem wartości historycznej, przyrodniczej, turystycznej.

Zrealizowany projekt umożliwi poznanie i odkrycie miejsc historycznych oraz walorów turystycznych poszczególnych miejscowości terenów gminy Cybinka. Utworzone Centrum Informacji Turystycznej przy BPMiG w Cybince będzie ważnym zespołem działań przyczyniającym się do sprawnego przemieszczenia się turystów po terenie gminy, poznaniu historii regionu, terenów turystycznych i rekreacyjnych. Pozwoli zgłębić szczegóły wiedzy o historycznych obiektach istniejących w gminie, zatartych czasem przemijania , zniszczonych działaniami wojennymi.