Warsztaty komputerowe – zakończenie pierwszego etapu

Zakończył się pierwszy etap warsztatów komputerowych organizowanych w Bibliotece Miejskiej. Trwa on już od początku listopada. Łącznie wzięło w nim udział 9 osób, z czego 6 uczęszczało na zajęcia systematycznie. Od 6 listopada do 15 grudnia spotkaliśmy się aż 13 razy, co potwierdza chęć rozwijania swoich zainteresowań przez uczestników.

Główną tematyką zajęć była nauka obsługi popularnego programu do edycji dokumentów tekstowych, Microsoft Word. Uczestnicy chętnie zdobywali nową wiedzą bądź odświeżali już posiadaną, zadawali wiele pytań. Wiedza obejmowała zakres od podstawowej edycji tekstu, poprzez zmianę układu strony, aż po wstawianie zdjęć, tabel bądź obiektów WordArt.

Wraz z początkiem 2018 roku rozpoczynamy drugi etap, który będzie stanowił kontynuację poprzedniego i zawierał nową tematykę. Będzie ona obejmowała tworzenie kont e-mail oraz media społecznościowe typu Facebook, Twitter, itd.

Serdecznie zapraszam każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę na tematy związane z naszymi zajęciami i nie tylko – jesteśmy otwarci na każdą propozycję.

Filip Hołówko
19.12.17