XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-ARTE

Cybinka 12 maja 2017r. godz. 9:00

Dyrektorzy
Ośrodków Kultury
Bibliotek
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Samodzielne Grupy Teatralne

Zapraszamy do uczestnictwa w XVIII Powiatowym Festiwalu Twórczości Dzieci I Młodzieży, którego organizatorem na Powiat Słubicki jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince. Zapraszamy grupy teatralne spełniające wymogi regulaminu głównego organizatora PRO ARTE 2017, którym jest Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Mamy nadzieję, że i w tym roku Lubuska Gala Teatralna stworzy młodym ludziom nową szansę na poszukiwanie oryginalnych form pracy twórczej oraz warunków do rozwijania aktywności teatralnej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
BPMiG w Cybince
ul. Słubicka 28
69-108 Cybinka
fax/tel. 683911175
e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com

do dnia 21.04.2017r.

Grażyna Łyżwińska
dyr BPMiG w Cybince

Uczestnicy PRO ARTE poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)