100 rowerów szlakiem Niepodległości – dzień 1

W dniu 27 czerwca br. grupa uczestników wraz z Burmistrzem – Markiem Kołodziejczykiem, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Gminy Cybinka wzięła udział w wycieczce rowerowej do Białkowa. Było to kolejne już wydarzenie, realizowane w ramach projektu ”Kwiaty dla Niepodległej”, dzięki któremu wspólnie świętowaliśmy obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Białków jest wsią szczególną i wyjątkową, zamieszkaną przez repatriantów z Polesia, zwanych Poleszukami. Jest to społeczność do dziś kultywująca swoje tradycje regionalne. Przed wyjazdem rowerzyści otrzymali okolicznościowe kotyliony i biało-czerwone chorągiewki do przyozdobienia rowerów, które w trakcie przejazdu dumnie łopotały na wietrze. Pierwszym przystankiem rajdu było Muzeum Etnograficzne „PETELEWO”, które powstało z inicjatywy dr Wojciecha Weryszko. Tam odbyła się żywa lekcja historii. Słowami założyciela przedstawiona została wędrówka Poleszuków z kresów wschodnich do miejscowości Białków. Spotkanie w muzeum zakończyło się koncertem muzyki poleskiej wykonanej przez samego gospodarza. Dzieci i dorośli mogli poznać kulturę, obyczaje i język poleski. Następnie wszyscy udali się do Muzeum Poleskiego, gdzie wiedzą z zakresu historii naszego regionu podzieliła się Pani Maria Dobryniewska, członkini Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa  Uczestnicy wycieczki poznali także walory kuchni poleskiej. Panie, ubrane w regionalne stroje, poczęstowały wszystkich pysznymi, ciepłymi racuchami, zwanymi pampuchami, pierogami poleskimi i ruskimi oraz  chlebem ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Pani Maria opowiedziała przy stole kontynuowała barwnie opowieść o kulturze poleskiej i obyczajach, nawiązując do czasów odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem wyprawy była leśna szkoła surwiwalu w lasach Nadleśnictwa Białków. Całość zakończyła się wspólnym posiłkiem w pałacu Agro Naumiec. Uczestnicy wędrówki mieli okazję w formie aktywnego wypoczynku poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Partnerami projektu „Kwiaty dla Niepodległej” są:  Gmina Cybinka, MGOK w Cybince, BPMiG Cybinka, Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko oraz Zespół Szkół w Cybince. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyprawy oraz Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach za zapewnienie bezpieczeństwa na drodze.

Tak nasze wydarzenie przedstawiła telewizja HTS Słubice – link