100 rowerów szlakiem Niepodległości

Poznawanie naszej, małej ojczyzny na rowerach pt. „100 rowerów szlakiem Niepodległości”. Uczestnikami wędrówek rowerowych będą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Wyjazd pozwoli poszerzyć wiedzę w zakresie historii naszego regionu oraz mieszkańców, którzy budowali zręby na ziemiach zachodnich ze szczególnym naciskiem na kulturę poleską. Nasi rowerzyści poznają różne formy turystyki – rowerowej, kajakowej, przyrodniczej, kulinarnej, kulturowej, zdrowotnej i bezpiecznej.

Wędrówki rowerowe to najwspanialsza forma aktywnego wypoczynku, która umożliwi poznanie dziedzictwa naszych dziadów i pradziadów. Pierwszego dnia doświadczymy żywej lekcji historii, która, jak na wyciągnięcie ręki, będzie przekazana przez wciąż żyjących Poleszuków. Poznamy ich język, kulturę, obyczaje, walory kuchni poleskiej, zwiedzimy muzea.

Kolejnego dnia nie zabraknie nam również wielu emocji podczas wędrówek kajakowych po rzece Pliszce, która zaliczana jest do zerowej klasy czystości wód. Usłyszymy historię błogosławionej Marii Teresy Tauscher. Czas umili nam spotkanie i posiłek regionalny z przeuroczymi mieszkańcami Sołectwa Sądów na przystani kajakowej.

100 rowerów szlakiem Niepodległości 2018 plakat