Konkurs „Tradycje – Zwyczaje – Obrzędy” – Stroik Bożonarodzeniowy- regulamin

Konkurs „Tradycje – Zwyczaje – Obrzędy”
Stroik Bożonarodzeniowy – regulamin

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, przepełniony symboliką, ciepłem, radością, zapachem gałązek świerkowych… Na ten wyjątkowy nastrój składa się wiele czynników, m.in. barwne dekoracje. Wśród nich ważną rolę pełni stroik bożonarodzeniowy, będący dopełnieniem stołu podczas Wigilijnej Wieczerzy.

Grafika przedstawiająca stroiki bożonarodzeniowe.
 • Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
 • Celem konkursu jest:
  • Edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.
  • Kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej.
  • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
  • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Techniki wykonania. Stroiki mogą być tradycyjne lub innowacyjne – wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
 • Kategorie konkursu:
  • Kategoria I – dzieci przedszkolne.
  • Kategoria II – szkoła podstawowa.
  • Kategoria III – praca grupowa (stowarzyszenie, instytucja, itp.)
 • Forma pracy. Prace powinny być funkcjonalne, czyli takie, którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.
 • Uczestnicy konkursu. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Cybinka.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie:
  • Samodzielnie wykonane prace z załączoną metryczką, zawierającą imię i nazwisko, wiek i nr telefonu, należy dostarczyć do Organizatora, w terminie do 7 grudnia 2018 r.
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
  • Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
  • Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład pracy.
  • Prace przekazane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
  • Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej www.biblioteka-cybinka.pl.
  • Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 15.12.2018 r.
  • Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Każdy uczestnik zapoznaje się z Regulaminem. Akceptując jego warunki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów i uczestników Konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych w mediach oraz w prasie.