„Kwiaty dla Niepodległej” – harmonogram

Kwiaty dla Niepodległej 2018 - plakat harmonogram

Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku oraz proces jej ugruntowywania są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.

Dlatego też, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu Dotacyjnego „Niepodległa” mamy zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Cybinka i okolic do wspólnego świętowania obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości zgodnie z załączonym harmonogramem.

Projekt został napisany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince we współpracy z Gminą Cybinka, Biblioteką Publiczną MiG w Cybince, Cybińskim Stowarzyszeniem Rozwoju Pro-Eko oraz Zespołem Szkół w Cybince.

Jesteśmy przekonani, że założenia projektu są zgodne z wartościami – wolnością, solidarnością oraz poszanowaniem godności i praw człowieka, służącym wzmacnianiu wspólnoty w oparciu o tradycję państwową.

Realizowane kolejno Wydarzenia będą wpisywane na bieżąco do internetowego kalendarza wydarzeń znajdującego sie na stronie Programu Dotacyjnego www.niepodległa.gov.pl oraz na stronach internetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince i jej partnerów. Serdecznie zapraszamy!