Ranking bibliotek 2018

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince w roku 2018 po raz kolejny przystąpiła do Rankingu Bibliotek. Od 2011 roku Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich trud, zaangażowanie i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Dzięki prężnie działającej bibliotece, mieszkańcy otrzymują łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a przez wszechstronny wachlarz działań, również dostęp do szeroko rozumianej kultury. Bibliotekarz jest animatorem zajęć i spotkań, których ideą jest zawsze propagowanie czytelnictwa. Niestety w dzisiejszych czasach, w dobie intensywnego rozwoju technologicznego, książka papierowa przestaje być atrakcyjna i trzeba coraz większych nakładów finansowych, aby oferta dla czytelnika była na tyle interesująca, by chciał z niej znów skorzystać.

Przygotowując tegoroczny ranking, rozesłanych zostało ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast. Uzyskano blisko 750 odpowiedzi. Na kryterium oceny kapituły składało się m.in.: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba zakupionych nowości wydawniczych, jakość i komfort obsługi czytelników, czy wydatki samorządu na utrzymanie placówki. Oprócz odpowiedzi na ankietę, wykorzystano również dane z GUS.

W tym roku (2018), w podsumowaniu działalności za 2017 r., biblioteka w Cybince uplasowała się na 156 miejscu, na 733 instytucje, które zgłosiły swój udział w tegorocznej edycji.

W 2017 r. w Polsce były 7953 biblioteki (wg. danych GUS).