Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego corocznie obchodzony jest 21 lutego. Święto ustanowione przez UNESCO ma służyć promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwa jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się nim w życiu codziennym.

Z tej właśnie okazji, 22 lutego, na spotkanie do biblioteki przyszła najstarsza grupa z Bajkowego Przedszkola w Cybince.

Po krótkim wstępie na temat języka ojczystego różnych krajów na świecie, skupiliśmy uwagę na języku polskim. Dzieci dowiedziały się, jak wiele różnych znaczeń może mieć jeden i ten sam wyraz. Następnie obejrzały prezentację multimedialną, podczas której poznały kilka tradycyjnych polskich „łamańców” językowych. Każdy miał szansę wykazać się wymową takich wyrażeń jak „Chrząszcz brzmi w trzcinie…” czy „Król Karol kupił królowej Karolinie…”.

Uczestnicy spotkania, słuchając fragmentów „Rymowanek polskich”, poznali znaczenie wielu przysłów funkcjonujących w naszej mowie ojczystej.

Na koniec był czas na wspólne zabawy ruchowe.

Joanna Wieczór,
22.02.2019 r.

Link do galerii zdjęć: https://www.facebook.com/BibliotekaCybinka/posts/405168243550757?__tn__=-R