XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8 – 15 maja 2019, jak co roku obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Hasłem Tygodnia Bibliotek jest „#biblioteka”. Tydzień Bibliotek to program rozwoju czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkreślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019