Konkurs na Zajączka Wielkanocnego

Konkurs z cyklu
TRADYCJE-ZWYCZAJE-OBRZĘDY

Konkurs na Zajączka Wielkanocnego 2020 - zając w trawie

Zajączek Wielkanocny

Konkurs na Zajączka Wielkanocnego 2020 - zając i pisanki

Zając wielkanocny jest jednym z symboli Wielkiej Nocy,
święta obchodzonego przez chrześcijan. Najstarsze źródła łączą zająca
z symboliką jajka wielkanocnego, co kojarzone jest m.in.
z nadejściem wiosny. Jest również symbolem obfitości zsyłanej nam
przez naturę.

Konkurs na Zajączka Wielkanocnego 2020 - zając i pisanki
 • Organizatorem konkursu pt. ZAJĄCZEK WIELKANOCNY jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
 • Celem konkursu jest:
  • Edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.
  • Kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkiej Nocy.
  • Rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej.
  • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
  • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Techniki wykonania.
  Prace mogą być tradycyjne lub innowacyjne.
 • Kategorie konkursu:
  • Kategoria I – praca indywidualna
  • Kategoria II – praca grupowa (stowarzyszenie, instytucja, itp.)
  • Kategoria III – praca rodzinna
 • Forma pracy.
  Prace powinny zostać wykonane w formie przestrzennej. Wysokość: do 50 cm.
 • Uczestnicy konkursu.
  Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Cybinka.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie.
  Samodzielnie wykonane prace z załączoną metryczką, zawierającą imię i nazwisko, wiek i nr telefonu, należy dostarczyć do Organizatora, w terminie do 27 marca 2020 r.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 • Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 • Przy ocenie pracy pod uwagę będą brane: pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania, różnorodność wykorzystanych materiałów, odzwierciedlenie tematu konkursu.
 • Prace przekazane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej www.cybinka.pl, www.biblioteka-cybinka.pl oraz w mediach społecznościowych.
 • Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Kiermaszu Wielkanocnego 4 kwietnia 2020 r.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.