ANDRZEJ LENART / Ucieczka

Uciekam od brudów
Cywilizacji i wygody
Szarych
Powtarzających się dni
Tych samych czynności
Uciekam oczyścić duszę
Ze smoły życia
Minionych chwil
Gonię za prawdą
Czystością
Miłością
Czy istnieje
Szukam
Jeszcze się pali we mnie ognisko
Jeszcze nie wygasła życia chęć
To jeszcze nie ogarek
Choć do niego blisko
Chcę żyć
Żyć ponad wszystko.