ANETA MARSZAŁEK / Cisza

Jest okrutna
Gorsza od kilometrów
Najdłuższej ścieżki
Rozdziela
Tak, rozdziela
Niezważając na przestrzeń
Milczy
Nie przynosi nic
Nawet słów
Zabija
Zabija myśli
Zabija przyjaźń
Wszystko
Oddala od siebie ludzi
Niszczy