ANETA MARSZAŁEK / Kamień

Leżał sobie, nie wadząc nikomu
Nie chciał nawet tłumów ogromu
Skromny, ale jednak szlachetny
Może i był bezdzietny
Jednak miał coś w sobie
Nigdy nie popadł w homofobie.