EMMA JATCZAK / Oczekiwanie

Oczekuję na koncert
w wykonaniu słowika
na deszczową kałużę
co szybko w słońcu znika
oczekuję na zapach
czeremchy nad jeziorem
na kumkanie przepiękne
zielonych żab wieczorem
oczekuję na rosę
co o świcie się kładzie
i na griszkę soczystą
co dojrzewa w mym sadzie
oczekuję strwożona
na brzask po ciemnej nocy
Nie oczekuję niebytu
co w moją stronę kroczy