RYSZARD SERWECIŃSKI / Nie bądź smutny seniorze

Nie bądź smutny seniorze.
Przeżyłeś już sporo lat.
Wielu już nie ma o tej porze.
Odeszli na tamten świat.

Lata szybko przeminęły.
Nawet nie wiesz-kiedy-jak!
Sprawności nasze osłabły.
Odsłaniają wiele wad.

Nie należy się poddawać
Z uśmiechem iść przez życie.
Trudnością się nie poddawać.
Postępować zawsze przyzwoicie.

Zawsze bądź uśmiechnięty.
Choć nie wszystko u ciebie gra.
Wtedy bądź czymś zajęty.
To opuści cię fama zła.

Ruch w naszym wieku jest wskazany.
Dłuższe spacery w towarzystwie.
Usprawniajmy swe organy.
Umysł i kończyny wszystkie.

Stagnacja to sprawności tama.
To hamulec życia.
W niej każda osoba przegrana.
A jest wiele do przeżycia.

Ruch to forma istnienia.
Aktywizuje nasze ciało.
To bodziec jego usprawnienia.
Żeby sprawniej pracowało.

Wielu co w stagnacji żyli.
Zaniedbali swoje ciało.
Dawno nas opuścili.
Może tak być nie musiało?

My się nie poddajemy.
Staramy się aktywnie żyć.
Pracujemy jak możemy.
Jemy tyle – aby nie tyć.

MORAŁ:

Z treści wyciągnij wnioski
Idźmy z uśmiechem przez życie.
Oddalajmy wszelkie troski.
Pożyjemy dłużej i należycie!