Aneta Dobrzańska / artystka

Aneta Dobrzańska urodzona 1 grudnia 1975r. w Szprotawie. Pisze (nie tylko wiersze), rysuje. Dwukrotnie uczęszczała na warsztaty poetyckie i fotograficzne. Pasjonuje się fotografią, sztuką , rękodziełem. Kocha góry, jazdę rowerem, zdjęcia, polskie kino, las i przyrodę. Zbiera starocie.

W 1999 roku na łamach katolickiego miesięcznika „Roztropność” debiutowała jako poetka trzema wierszami pod wspólnym tytułem „Dialog z Panem Bogiem”, który był również tytułem almanachu poetyckiego. Wcześniej było opowiadanie „Być ojcem być matką” i „Serce matki”. Również poetycko zaistniała w „Dwutygodniku Szprotawskim” oraz dwukrotnie w „Cogito – Czas na debiut” . Jest współautorką arkusza poetyckiego „Pierwszy krzyk”/ Organizator przedsięwzięcia -Szprotawski Dom Kultury Szprotawa 2000 / . W Oficynie Wydawniczej „TAD-AD” jest współautorką almanachów poetyckich „Za drugą stroną tęczy” 2000r., „Na skrzydłach marzeń” 2000r.,”Wierzba rozpłakana” 2001r., „W labiryncie dróg” 2001r., „Czas do tańca”2001r., „Poetycki różaniec”2002r.-almanach wierszy na pielgrzymkę papieską ,”Cisza Betlejemska „Jastrzębie Zdrój2002 r., „Dialog z Panem Bogiem” 2003r. W czerwcu 2003 roku otrzymała nagrodę w konkursie tematycznym „Aniołowie-tajemniczy posłańcy” organizowanym przez grupę literacką Centauro z Łodzi za wiersz pt. „Dłonie Anioła”, a w roku 2004 wyróżnienie za zestaw wierszy w konkursach literackich „List do Pana Boga” i „Anioły”. Na przełomie luty-marzec 2003 roku i w kwietniu 2008r w Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy w Szprotawie były wystawione jej prace. We wrześniu 2003 roku zaistniała w dwumiesięczniku „W kręgach literatury”. Publikowała również kilkakrotnie w Kulturalniku wydanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szprotawie. W listopadzie 2012 otrzymała I miejsce w konkursie regionalnym organizowanym przez MBP w Szprotawie i Urząd Miasta.

Marzy o wydaniu własnego tomiku wierszy, o pracowni rękodzieła , podróży wzdłuż granic Polski i napisaniu powieści. Od niedawna należy do Europejskiego Stowarzyszenia Made in Europe.

Link do bloga