Cybinecki epizod z Fryderykiem Chopinem…

Fryderyk Chopin

27 września 1828 roku na kartach historii zapisano, że oto w owym dniu największy wirtuoz fortepianu, światowej sławy kompozytor, Polak wracając z Berlina trasą Frankfurt-Cybinka-Krosno-Sulechów i dalej do Polski na stacji pocztowej w Cybince dokonał wymiany koni. Miał wtedy 18 lat. Dzisiaj owa stacja pocztowa miałaby miejsce na parkingu pomiędzy murem kościelnym, a sklepem Emi.

We wrześniu 1828 roku odbył się w Berlinie na polecenie króla jednotygodniowy kongres naukowy o międzynarodowym znaczeniu. Osobiste zaproszenia wystosowane zostały przez samego Aleksandra von Humboldta. Była tam zaproszona reprezentacyjna delegacja z Warszawy pod przewodnictwem profesora Pawła Feliksa Jarockiego. Jarocki był przyjacielem ojca F.Chopina, postanowiono więc, że będzie mu towarzyszył.

Listy F.Chopina z dnia 09.09. i 16.09.1828r. z Berlina opisują tę podróż. Koncert upamiętniający to wydarzenie odbył się 26.09.2010r. w niedzielę w miejscowym kościele, natomiast w dzień przejazdu F.Chopina przez Cybinkę od godz. 8.00 do godz. 17.00 o każdej pełnej godzinie, z okien Biblioteki Miejskiej, przez kilka minut unosiła się nad miastem muzyka Chopina.