Cybinka. Nekropolia żołnierzy radzieckich.

Cybinka to miejscowość, w której znajdują się największe w Polsce cmentarze poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy i oficerów radzieckich. Na dwóch cmentarzach, tzw. „oficerskim” przy ulicy Lwowskiej oraz „żołnierskim” przy ulicy Białkowskiej pochowano 11 449 żołnierzy i oficerów, głównie jednostek 33 Armii, która w składzie 1 Frontu Białoruskiego walczyła o wyzwolenie Środkowego Nadodrza, a następnie forsowała Odrę w ostatniej fazie wojny. Dowódcą 33 Armii był gen. mjr Wiktor Orelański. W jej skład wchodził 16 Korpus Armijny (dowódca gen. mjr J. Dobrowolski) i 38 korpus Armijny (dowódca gen. mjr A. Tiereszkow). Armia ta wraz z wojskami 1 Armii Pancernej i innymi jednostkami dokonała przełamania obrony niemieckiej w pasie umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i wyzwoliła miejscowości na odcinku między Sulechowem i Krosnem Odrzańskim na południu, a Rzepinem i Słubicami na północy. Polegli żołnierze i oficerowie byli chowani bezpośrednio po walce na polu bitwy. Dopiero po zakończeniu działań wojennych ekshumowano i pochowano ich na założonych przez 33 Armię, cmentarzach w Cybince. Cmentarze budowali jeńcy niemieccy pod nadzorem gen. płk. Cwietajewa oraz gen. mjr Babijczuka.