Kartki z Drzeniowa

1. Kościół filialny.

Kościół był tu już w XIII wieku. Wymieniony jest wśród należących do diecezji poznańskiej. Obecny zbudowany został w XV wieku w stylu gotyckim, przebudowany i powiększony o zakrystię w XIX wieku. Murowany z kamienia i cegły. Salowy, założony na planie prostokąta z pięciobocznym zamknięciem od wschodu, z prostokątną wieżą od zachodu.

Drzeniów - wnętrze kościoła obrazek

2. Dług…

Dobra ziemskie w Drzeniowie wymienione są już w źródłach średniowiecznych. W XV wieku u właściciela wsi Krzysztofa Melthicza dłużnikiem był sam król Kazimierz Jagielończyk. W roku 1494 rycerz ów pokwitował zwrot długu (300 dukatów) w konsystorzu poznańskim od podkanclerzego koronnego Grzegorza Lubrańskiego.

Informacja na podstawie przekazu Waltera Gizy.