Otwarcie biblioteki – 11 maja

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wprowadzenia II etapu łagodzenia obostrzeń, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po konsultacji z lokalnym sanepidem, informujemy, że od dnia 11 maja Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince zostanie otwarta dla czytelników. Decyzje o otwarciu filii bibliotecznych zostaną podjęte w kolejnych etapach.

Ze względu na wciąż istniejący stan epidemii, wprowadzamy tymczasowy regulamin korzystania z naszej placówki oraz zasady, dzięki którym będziemy mogli funkcjonować, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

 1. Biblioteka czynna dla czytelników w dniach pn. – pt., godz. 9.00 – 15.00, przerwa w godz. 12.00 – 12.30.
 2. Czytelnicy przychodzący do biblioteki zobowiązani są do posiadania rękawiczek ochronnych, osłony nosa i ust oraz dezynfekcji rąk na wydzielonym do tego stanowisku.
 3. Dzieci do lat 13 przychodzą do biblioteki pod opieką osoby dorosłej.
 4. Biblioteka funkcjonuje tylko jako wypożyczalnia, czyli w celu wypożyczenia i zwrotu księgozbioru.
 5. Czytelnicy będą obsługiwani wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się – telefonicznym lub mailowym. Zaleca się również tę formę do składania zamówień na zbiory biblioteczne (katalog online dostępny na www.biblioteka-cybinka.pl).
  Numer telefonu: 068 391 11 75,
  adres e-mail: bibliotekacybinka@gmail.com.
 6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz, czytelnik nie ma wolnego dostępu do półek.
 7. Wszystkie książki zwracane przez czytelników poddawane są 10 – dniowej kwarantannie, podczas której są wyłączone z możliwości wypożyczenia.
 8. Czytelnia i stanowiska komputerowe oraz usługi ksero nie będą udostępnianie dla czytelników. Nie ma możliwości wypożyczenia czasopism.
 9. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania należytego dystansu.
 10. Przy specjalnie przygotowanym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba. Zdawane książki odkładane są przez czytelnika w wyznaczonym do tego miejscu.
 11. Osoby chore, przebywające na kwarantannie lub z podejrzeniem zakażenia proszone są o pozostanie w domach!

Powyższy regulamin opracowany został na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.