Władysław Lutkiewicz / artysta

Władysław Lutkiewicz zamieszkały w Cybince jest członkiem MALARSKIEGO KRĘGU grupy artystycznej działającej przy Bibliotece Miejskiej w Cybince skupiającej: malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników oraz osoby piszące wiersze, wspomnienia, opowiadania.

Brał udział w artystycznych projektach realizowanych przez BPMiG:

  • „Zanim odlecą bociany” w roku 2011
  • „Małych miasteczek portret własny” w 2012/2013 roku

Swoje prace wielokrotnie wystawiał w Bibliotece Miejskiej. Brał udział w zajęciach z młodzieżą, w ramach których opowiadał i prezentował spisane przez siebie pamiętniki z pobytu na Syberii oraz pamiątki. Za pośrednictwem biblioteki wspomnienia pana Lutkiewicza zostały zarejestrowane w Ośrodku KARTA w Warszawie.