8 września – Dzień Dobrych Wiadomości

8 września został ustanowiony w kalendarzu Dniem Dobrych Wiadomości.

Korzystając z okazji przekazujemy Wam dobre wieści!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince otrzymała dofinansowanie z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020” w wysokości 6.432,00 zł.

Zadaniem Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” jest wzmocnienie oferty bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej melioracji zbiorów (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie
oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Chcemy Wam przypomnieć Drodzy Czytelnicy o możliwości składania własnych propozycji zakupu nowości czytelniczych poprzez adres e-mail kontakt@biblioteka-cybinka.pl lub osobiście
w godzinach pracy biblioteki.

Zakup nowości wydawniczych