Informacja

USTALA SIĘ DZIEŃ 24 GRUDNIA 2020 R. DNIEM WOLNYM OD PRACY
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CYBINCE
W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 26 GRUDNIA 2020 R.