Podróż szlakiem polskich miast

Podczas kolejnych zajęć bibliotecznych, uczniowie Szkoły Podstawowej w Białkowie, na podstawie legendy „Toruńskie pierniki” poznali miasto Toruń, m.in. poprzez zaprezentowanie im różnych zabytków tego miasta. Podsumowaniem spotkania były tematycznie związane z legendami prace plastyczne.

Dorota Wieczorek,
03.03.2021 r.,
filia biblioteczna w Białkowie

Link do galerii zdjęć: https://www.facebook.com/biblioteka.miejskawcybince.1/posts/906605983500690